ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) ជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង

  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) ជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) ជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) ជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) ជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) ជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) ជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) ជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) ជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង

Property ID : EP-082

Rent $550 / Month - Shop House

ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) ជួល នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូង | Shophouse (E0) for rent in Sangkat Toul Tum pong.
តម្លៃ | Price : 550$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ទួលទំពូង ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

07/03/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »