ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង

  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
  • ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង

Property ID : EP-079

Rent $800 / Month - Shop House
80 Sqm 2 Bedrooms 3 Bathrooms Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម (E0) លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង | Shophouse (E0) for sale or rent in Sangkat Beoung Keng Kong.
តម្លៃ | Price : 800$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ បឹងកេងកង ខណ្ឌ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំ | Size : 4m x 20m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 2
បន្ទប់ទឹក | Bathroom :3
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

04/03/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »