ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់

 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
 • ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់

Property ID : EP-20367

Rent $2,500 / Month - House
187.5 Sqm 7 Bedrooms 8 Bathrooms Print

ផ្ទះ សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ l House for Rent in Sangkat Tonle Basac
-តម្លៃ | Asking Price: $2,500 /ខែ ចរចា
-បន្ទប់គេង l Bedroom: 7
-បន្ទប់ទឹក l Bathroom: 8
-ទំហំផ្ទះ | House size: 7.5m x 25m
-សម្ភារ:មួយចំនួន | Included some furniture and equipment
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
015 777 586 (Smart) (ខ្មែរ,ไทย)
061 777 586 (Cellcard) (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (Cellcard) (English,中文)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

26.06.24

Similar Properties

Translate »