ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ

 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ

Property ID : EP-2044

Buy $1 _ Negotiate - Villa
445 Sqm 5 Bedrooms 6 Bathrooms Print

ព្រីនវីឡាអេ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ l Villa Prince A for Sale in Borey Peng Huoth Beuong Snor
-តម្លៃ | Asking Price: $ 1,xxx,xxx ចរចា
-ទំហំផ្ទះ l House Size: 12m x 19m
-ទំហំ l Land Size: 17.8m x 25m
-បន្ទប់គេង | Bedroom: 5
-បន្ទប់ទឹក l Bathroom: 6
-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ l Living Room: 1 -ផ្ទះបាយ | Kitchen: 1
-ប្លង់រឹង | Hard Title
-ផ្ដល់ជូនតុសាឡុងអ៉ីតាលី1ឈុត និងដេគ័រខាងក្នុងផ្ទះ
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
015 777 586 (Smart) (ខ្មែរ,ไทย)
061 777 586 (Cellcard) (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (Cellcard) (English,中文)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

09.05.24

 

Similar Properties

Translate »