មុខផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ

  • មុខផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ

Property ID : EP-2061

Rent $300 / Month - House
2 m2 Print

មុខផ្ទះសម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ l FrontHouse for Rent in Borey Peng Huoth Beuong Snor
-តម្លៃ | Asking Price: $ 300 /ខែ
-ទំហំ l Size: 2m
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

06/02/2024

Similar Properties

Translate »