វីឡាកូនកាត់ជួលនៅក្នុងបុរី ប៉េង ហួតផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

  • វីឡាកូនកាត់ជួលនៅក្នុងបុរី ប៉េង ហួតផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ជួលនៅក្នុងបុរី ប៉េង ហួតផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ជួលនៅក្នុងបុរី ប៉េង ហួតផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ជួលនៅក្នុងបុរី ប៉េង ហួតផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ជួលនៅក្នុងបុរី ប៉េង ហួតផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ជួលនៅក្នុងបុរី ប៉េង ហួតផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ជួលនៅក្នុងបុរី ប៉េង ហួតផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាកូនកាត់ជួលនៅក្នុងបុរី ប៉េង ហួតផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

Property ID : EP-03963

Rent $350 / Month - Villa
35 Sqm 2 Bedrooms 3 Bathrooms Print

វីឡាកូនកាត់ជួលនៅក្នុងបុរី ប៉េង ហួតផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា | Villa for rent in Borey Peng Huoth H.E Chear Sopheara Blvd.
តម្លៃ | Price : 350$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌ ឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 5m x 7m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 2
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 3
សម្ភារៈមួយចំនួន | some furniture
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

25/12/2022

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »