វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ

 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ
 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ
 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ
 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ
 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ
 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ
 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ
 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ
 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ
 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ
 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ
 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ
 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ
 • វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ

Property ID : EP-014

Buy, Rent $700 /190000 - Villa
140 Sqm 3 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Garage Print

វីឡាកូនកាត់ជួលឬលក់នៅបុរី ហ្គ្រេនភ្នំពេញ | Link house for sale or rent in Borey Grand Phnom Penh.
តម្លៃជួល | Price rent : 700$
តម្លៃលក់ | Price sale : 190,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ឃ្មួញ ខណ្ឌ សែន សុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 7m x 11m
ទំហំដី | Land Size : 7m x 20m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 3
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 3
ប្លង់រឹង | Hard title
មានសម្ភារៈមួយចំនួន | Have include with some furniture.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

25/01/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »