វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់

 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់

Property ID : EP-257

Buy, Rent $2,800 /3900000 - Villa
300 Sqm 5 Bedrooms 6 Bathrooms Print

វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅបុរី ឧទ្យានទន្លេបាសាក់ | Villa for sale or rent in Borey Bassac Garden City.
តម្លៃជួល | Price rent : 2,800$
តម្លៃលក់ | Price sale : 3,900,000$
ទីតាំងស្ថិតនៅ | Location : សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទប់គេង | Bedroom : 5
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 6
ទំហំផ្ទះ | House Size : 15m x 20m
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Living room : 1
ផ្ទះបាយ | Kitchen : 1
ប្លង់រឹង | Hard title
មានបន្ថែមជូនសម្ភារៈពេញ | Have include with fully furniture.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

13/07/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »