វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់

 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់

Property ID : EP-258

Buy, Rent $5,000 /Month - Villa
1074 Sqm 6 Bedrooms 6 Bathrooms Print

វីឡាកូនកាត់លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់ | Villa for sale or rent in Sangkat Tonle Bassc.
តម្លៃជួល | Price rent : 5,000$
តម្លៃលក់ | Price sale :6,300$ / Sqm
ទីតាំងស្ថិតនៅ | Location : សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទប់គេង | Bedroom : 6
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 6
ទំហំផ្ទះ | House Size : 1,074 Sqm
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Living room : 1
ផ្ទះបាយ | Kitchen : 1
ប្លង់រឹង | Hard title
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

13/07/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »