វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ

 • វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ

Property ID : EP-20233

Buy, Rent $450 /$115000_Negotiate - Villa
35 Sqm 3 Bedrooms 4 Bathrooms Print

វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់លក់ឬជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ l LC2 for Sale & Rent in Borey Peng Huoth Beuong Snor
-តម្លៃជួល | Asking Price: $ 450 /ខែ
-តម្លៃលក់ | Asking Price: $ 115,000 ចរចា
-ទំហំផ្ទះ l House Size: 5m x 7m
-បន្ទប់គេង | Bedroom: 3
-បន្ទប់ទឹក l Bathroom: 4
-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ l Living Room: 1 -ផ្ទះបាយ | Kitchen: 1
-មានសម្ភារៈមួយចំនួន | Include some furniture and equipment
-ប្លង់រឹង | Hard Title
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

06.04.24

Similar Properties

Translate »