វីឡាកូនកាត់ LA (សល់ចំហៀង) លក់នៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង4

  • វីឡាកូនកាត់ LA (សល់ចំហៀង) លក់នៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង4
  • វីឡាកូនកាត់ LA (សល់ចំហៀង) លក់នៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង4
  • វីឡាកូនកាត់ LA (សល់ចំហៀង) លក់នៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង4
  • វីឡាកូនកាត់ LA (សល់ចំហៀង) លក់នៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង4
  • វីឡាកូនកាត់ LA (សល់ចំហៀង) លក់នៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង4
  • វីឡាកូនកាត់ LA (សល់ចំហៀង) លក់នៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង4
  • វីឡាកូនកាត់ LA (សល់ចំហៀង) លក់នៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង4
  • វីឡាកូនកាត់ LA (សល់ចំហៀង) លក់នៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង4
  • វីឡាកូនកាត់ LA (សល់ចំហៀង) លក់នៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង4
  • វីឡាកូនកាត់ LA (សល់ចំហៀង) លក់នៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង4

Property ID : EP-245

Buy $225,000 _ Negotiate - Villa
60 Sqm 4 Bedrooms 5 Bathrooms Print

វីឡាកូនកាត់ LA (សល់ចំហៀង) លក់នៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង4 | LA Villa for sale in Borey Peng Huoth Boeng Snoar project 4.
តម្លៃ | Price : 225,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ និរោធ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទប់គេង | Bedroom : 4
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 5
ទំហំផ្ទះ | House Size : 5m x 12m
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Livingroom : 1
ប្លង់រឹង | Hard tittle.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

05/07/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »