វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦

 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦
 • វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦

Property ID : EP-265

Buy, Rent $700 /185000 - Villa
35 Sqm 3 Bedrooms 4 Bathrooms Print

វីឡាកូនកាត់ LC2 លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង៦ | LC2 Villa for sale or rent in Borey Peng Huoth Boeng Snoar project 6.
តម្លៃជួល | Rent Price : 700$
តម្លៃលក់ | Sale Price : 185,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ និរោធ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទប់គេង | Bedroom : 3
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 4
ទំហំផ្ទះ | House Size : 5m x 7m
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Livingroom : 1
សម្ភារៈពេញ | Have fully furnished.
ប្លង់រឹង | Hard title
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

21/07/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »