វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩

 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩
 • វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩

Property ID : EP0032

Rent $5,000 / Month - Villa
625 Sqm 6 Bedrooms 8 Bathrooms Print

វីឡាឃ្វីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគំរោង៩ | Queen Villa for rent in Borey Peng Huoth Boeng Snoar Project 9.
តម្លៃ | Price : 5,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ និរោធ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទប់គេង | Bedroom : 6
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 8
ទំហំផ្ទះ | House Size : 14m x 14m
ទំហំដី | Land Size : 25m x 25m
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Livingroom : 1
មានសម្ភារ:ពេញ | Price includes​ fully furniture.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

17/08/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »