វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.

 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
 • វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.

Property ID : EP-0129

Rent $6,000 / Month - Villa
300 Sqm 7 Bedrooms 7 Bathrooms Print

វីឡាជួលនៅទីក្រុងកោះពេជ្យ | Villa for rent in Diamond Island.
តម្លៃ | Price : 6,000$
ទីតាំងស្ថិតនៅ | Location : សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House size : 12m x 15m
ទំហំដី | Land size : 15m x 20m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 7
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 7
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Living room : 1
អាងហែលទឹក | Swimming Pool : 1
មានសម្ភារៈពេញ| Have include with fully furniture.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

06/10/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »