វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង

 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង

Property ID : EP-01220

Rent $5,000 / Month - Villa
820 Sqm 8 Bedrooms Print

វីឡាជួលនៅសង្កាត់ទួលទំពូង | Villa for rent at Sangkat Tul Tum Pung.
តម្លៃ | Price : 5,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ទួលទំពូង ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 18m x 27m
ទំហំដី | Land Size : 20m x 41m
បន្ទប់ | Room : 8
មានបន្ថែមសម្ភារៈមួយចំនួន | Have including with some funished
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

19/12/2023

Similar Properties

Translate »