វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់

 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់
 • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់

Property ID : EP-003

Rent $2,800 / Month - Villa
294 Sqm 5 Bedrooms 5 Bathrooms Print

វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់ | Villa for rent in Sangkat Tonle Bassac.
តម្លៃ | Price : 2,800$ /Month
ទីតាំងស្ថិតនៅ | Location : សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House size : 10.6m x 12.3m
ទំហំដី | Land size : 14m x 21m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 5
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 5
មានសម្ភារៈពេញ | Have include with fully furniture
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

19/01/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »