វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី

  • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
  • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
  • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
  • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
  • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
  • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
  • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
  • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
  • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី
  • វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី

Property ID : EP-03956

Rent $2,500 / Month - Villa
600 Sqm 6 Bedrooms 7 Bathrooms 1 Garage Print

វីឡាជួលនៅសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី | Villa for rent in Sangkat Phnom Penh Thmey.
តម្លៃ | Price : 2,500$
ទីតាំងស្ថិតនៅ | Location : សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House size : 15m x 15m
ទំហំដី | Land size : 20m x 30m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 6
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 7
សម្ភារៈពេញ | Fully furniture
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

24/12/2022

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »