វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3

 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3
 • វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3

Property ID : EP-00102

Buy $255,000 _ Negotiate - Villa
32 Sqm 4 Bedrooms 4 Bathrooms Print

វីឡាទោល សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីML ជិតផ្សារព្រែកជ្រៃ ជិត AEON3 l Villa for Sale in Borey ML close to AEON3.
-តម្លៃលក់ | Asking Price: $255,000 negotiate
-ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
-ទំហំផ្ទះ l House Size: 8m x 12m
-ទំហំផ្ទះ l House Size: 11m x 21m
-បន្ទប់គេង | Bedroom: 4
-បន្ទប់ទឹក l Bathroom: 4
-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ l Living Room: 1 -ផ្ទះបាយ | Kitchen: 1
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

11/01/2024

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »