វីឡាព្រីនជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងផារ៉ាដាម

  • វីឡាព្រីនជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងផារ៉ាដាម
  • វីឡាព្រីនជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងផារ៉ាដាម
  • វីឡាព្រីនជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងផារ៉ាដាម
  • វីឡាព្រីនជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងផារ៉ាដាម
  • វីឡាព្រីនជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងផារ៉ាដាម
  • វីឡាព្រីនជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងផារ៉ាដាម
  • វីឡាព្រីនជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងផារ៉ាដាម
  • វីឡាព្រីនជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងផារ៉ាដាម
  • វីឡាព្រីនជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងផារ៉ាដាម

Property ID : EP-135

Rent $5,000 / Month - Villa
228 Sqm 5 Bedrooms 6 Bathrooms Print

វីឡាព្រីនជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងផារ៉ាដាម | Prince villa for rent in Borey Peng Huoth Boeng Snoar project Pharadam.
តម្លៃ | Price : 5,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ និរោធន៌ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 12m x 19m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 5
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 6
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Livingroom : 1
ចង្រ្កានបាយ | Kitchen : 1
មានរួមបញ្ចូលសម្ភារៈពេញ | Have include with fully furnished.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

18/04/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »