វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ

 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ

Property ID : EP0031

Rent $4,500 / Month - Villa
228 Sqm 5 Bedrooms 6 Bathrooms Print

វីឡាព្រីន ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរ | Prince Villa for rent in Borey Peng Huoth Boeng Snoar.
តម្លៃ | Price : 4,500$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ និរោធ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទប់គេង | Bedroom : 5
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 6
ទំហំផ្ទះ | House Size : 12m x 19m
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Livingroom : 1
មានសម្ភារ:ពេញ | Price includes​ fully furniture.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

17/08/2023

Similar Properties

Translate »