វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ

 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ
 • វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ

Property ID : EP-2076

Rent $6,000 / Month - Villa
504 Sqm 5 Bedrooms 6 Bathrooms Print

វីឡាព្រីន សម្រាប់ជួល នៅក្នុងបុរីប៉េងហួត បឹងស្នោរ l Prince Villa for Rent in Borey Peng Huoth Beuong Snor
-តម្លៃ | Asking Price: $ 6,000 /ខែ ចរចា
-ទំហំដី l Land Size: 18m x 28m
-បន្ទប់គេង | Bedroom: 5
-បន្ទប់ទឹក l Bathroom: 6
-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ l Living Room: 1 -ផ្ទះបាយ | Kitchen: 1
-តម្លៃបូករួមសម្ភារៈពេញ | Price includes fully furnished
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

15/02/2024

Similar Properties

Translate »