វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១

 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១
 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១
 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១
 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១
 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១
 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១
 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១
 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១
 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១
 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១
 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១
 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១
 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១
 • វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១

Property ID : EP-029

Buy, Rent $1,200 /420000 - Villa
168 Sqm 6 Bedrooms 7 Bathrooms Print

វីឡាភ្លោះ (កែង) លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួតបឹងស្នោរគម្រាងទី១ | Twin Villa for sale or rent in Borey Peng Huoth Boeng Snoar project Rosaville.
តម្លៃជួល | Price rent : 1,200$
តម្លៃលក់ | Price sale : 420,000
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ និរោធ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 6m x 14m
ទំហំដី| Land size : 8m x 21m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 6
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 7
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Livingroom : 1
ប្លង់រឹង| Hard title
មានបន្ថែមជូនសម្ភារៈមួយចំនួន | Have include with some furniture.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

04/02/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »