វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598

 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598
 • វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598

Property ID : EP-20270

Buy $310,000 _ Negotiate - Villa
189 Sqm 4 Bedrooms 5 Bathrooms Print

វីឡាភ្លោះ សម្រាប់លក់ នៅក្នុងបុរីជីប ម៉ុង ផ្លូវ 598 l Twin Villa for Sale in Borey Chipmong 598
-តម្លៃ | Asking Price: $ 310,000 ចរចា
-ទំហំផ្ទះ l House Size: 6m x 12m
-ទំហំដី l Land Size: 9m x 21m
-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ l Living Room: 1 -ផ្ទះបាយ | Kitchen: 1
-បន្ទប់គេង | Bedroom: 4
-បន្ទប់ទឹក | Bathroom: 5
-ប្លង់បុរី | Borey Title
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
015 777 586 (Smart) (ខ្មែរ,ไทย)
061 777 586 (Cellcard) (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (Cellcard) (English,中文)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

20.05.24

Similar Properties

Translate »