វីឡាភ្លោះ A (កែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងទី១១

  • វីឡាភ្លោះ A (កែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងទី១១
  • វីឡាភ្លោះ A (កែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងទី១១
  • វីឡាភ្លោះ A (កែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងទី១១
  • វីឡាភ្លោះ A (កែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងទី១១
  • វីឡាភ្លោះ A (កែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងទី១១
  • វីឡាភ្លោះ A (កែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងទី១១
  • វីឡាភ្លោះ A (កែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងទី១១
  • វីឡាភ្លោះ A (កែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងទី១១
  • វីឡាភ្លោះ A (កែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងទី១១
  • វីឡាភ្លោះ A (កែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងទី១១

Property ID : EP-087

Rent $1,900 / Month - Villa
195.3 Sqm 4 Bedrooms 5 Bathrooms Print

វីឡាភ្លោះ A (កែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាងទី១១ | Twin A Villa for rent in Borey Peng Huoth Boeng Snoar project 11.
តម្លៃ | Price : 1,900$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ និរោធ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 6m x 12m
ទំហំដី | Land Size : 9.3m x 21m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 4
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 5
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Livingroom : 1
មានសម្ភារៈពេញ | Have fully furniture
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

08/03/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »