វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០

 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០
 • វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០

Property ID : EP-228

Buy, Rent $1,700 /430000 - Villa
229.6 Sqm 7 Bedrooms 8 Bathrooms Print

វីឡាភ្លោះ B លក់ឬជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង១០ | Twin B Villa for sale or Rent in Borey Peng Huoth Boeng Snoar 10.
តម្លៃជួល | Rent Price : 1,700$
តម្លៃលក់ | Sale Price : 430,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ និរោធ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទប់គេង | Bedroom : 7
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 8
ទំហំផ្ទះ | House Size : 6m x 20m
ទំហំដី | Land Size : 8.2m x 28m
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Livingroom : 1
សម្ភារៈមួយចំនួន | Some finished
ប្លង់រឹង | Hard title
បែរមុខទៅទិសខាងកើត | Face to : East
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

23/06/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »