វីឡាភ្លោះB (2ល្វែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង ECO Delta

 • វីឡាភ្លោះB (2ល្វែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង ECO Delta
 • វីឡាភ្លោះB (2ល្វែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង ECO Delta
 • វីឡាភ្លោះB (2ល្វែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង ECO Delta
 • វីឡាភ្លោះB (2ល្វែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង ECO Delta
 • វីឡាភ្លោះB (2ល្វែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង ECO Delta
 • វីឡាភ្លោះB (2ល្វែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង ECO Delta
 • វីឡាភ្លោះB (2ល្វែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង ECO Delta
 • វីឡាភ្លោះB (2ល្វែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង ECO Delta
 • វីឡាភ្លោះB (2ល្វែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង ECO Delta
 • វីឡាភ្លោះB (2ល្វែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង ECO Delta
 • វីឡាភ្លោះB (2ល្វែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង ECO Delta

Property ID : EP-179

Rent $3,800 / Month - Villa
180 Sqm 10 Bedrooms 12 Bathrooms Print

វីឡាភ្លោះB (2ល្វែង) ជួលនៅបុរី ប៉េងហួត បឹងស្នោរគម្រាង ECO Delta | 2Twin B Villa for rent in Borey Peng Huoth Boeng Snoar project ECO Delta.
តម្លៃ | Price : 3,800$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ និរោធ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទប់គេង | Bedroom : 10
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 12
ទំហំផ្ទះ | House Size : 12m x 15m
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Livingroom : 1
មានបន្ថែមសម្ភារៈមួយចំនួន | Have some furnished.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

23/05/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »