វីឡាលក់នៅក្នុងបុរី វិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

  • វីឡាលក់នៅក្នុងបុរី វិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាលក់នៅក្នុងបុរី វិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាលក់នៅក្នុងបុរី វិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាលក់នៅក្នុងបុរី វិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាលក់នៅក្នុងបុរី វិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាលក់នៅក្នុងបុរី វិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាលក់នៅក្នុងបុរី វិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាលក់នៅក្នុងបុរី វិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាលក់នៅក្នុងបុរី វិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា
  • វីឡាលក់នៅក្នុងបុរី វិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា

Property ID : EP-03795

Buy $999,000 _ Negotiate - Villa
446.57 Sqm 7 Bedrooms 7 Bathrooms 1 Garage Print

វីឡាលក់នៅក្នុងបុរី វិមានភ្នំពេញផ្លូវឯកឧត្តមជា សុផារ៉ា | Villa for sale in Borey Vimean phnom Penh H.E Chear Sopheara blvd.
តំលៃ | Price : 999,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌ ឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 12.5m x 16m
ទំហំដី | Land Size : 17.11m x 26.1m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 7
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 7
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Livingroom : 2
ប្លង់ត្រឹមបុរី | Title : Borey
ទិសខាងជើង | Direction : North
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »