វីឡាលក់នៅបុរី សាន់វេ ទួលគោក

  • វីឡាលក់នៅបុរី សាន់វេ ទួលគោក
  • វីឡាលក់នៅបុរី សាន់វេ ទួលគោក
  • វីឡាលក់នៅបុរី សាន់វេ ទួលគោក
  • វីឡាលក់នៅបុរី សាន់វេ ទួលគោក
  • វីឡាលក់នៅបុរី សាន់វេ ទួលគោក
  • វីឡាលក់នៅបុរី សាន់វេ ទួលគោក
  • វីឡាលក់នៅបុរី សាន់វេ ទួលគោក
  • វីឡាលក់នៅបុរី សាន់វេ ទួលគោក

Property ID : EP-03969

Buy $880,000 - Negotiate - Villa
108 Sqm 4 Bedrooms 4 Bathrooms Print

វីឡាលក់នៅបុរី សាន់វេ ទួលគោក | Villa for sale at Borey Sunway Toul Kork
តម្លៃ | Price : 880,000$
ទំហំផ្ទះ | House Size : 9m x 12m
ទំហំដី | Land Size : 14m x 20m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 4
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 4
មានបន្ថែមជូនសម្ភារៈមួយចំនួន | Have include with some furniture
ប្លងរឹង | Title : Hard
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

24/12/2022

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »