វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង

 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង

Property ID : EP-121

Buy, Rent $6,000 /4500000 - Villa
544 Sqm 10 Bedrooms 10 Bathrooms 1 Garage Print

វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកង | Villa for sale or rent in Sangkat Beoung Kang Kong.
តម្លៃជួល | Price rent : 6,000$
តម្លៃលក់ | Price sale : 4,500,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ បឹងកេងកង ខណ្ឌ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំ | Size : 17m x 32m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 10
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 10
អាងហែលទឹក | Swimming pool : 1
មានបន្ថែមសម្ភារៈមួយចំនួន | Have some furnished.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

30/03/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »