វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១

 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
 • វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១

Property ID : EP0057

Buy, Rent $8,500 /5800 Sqm - Villa
644 Sqm 7 Bedrooms 8 Bathrooms Print

វីឡាលក់ឬជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១ | Villa for sale or rent in Sangkat Beoung Kang Kong ti 1.
តម្លៃជួល | Rent Price : 8,500$
តម្លៃលក់ | Sale Price : 5,800$ /Sqm
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 13.2m x 15.6m
ទំហំដី | Land Size : 23m x 28m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 7
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 8
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

01/09/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »