វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២

 • វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២
 • វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២
 • វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២
 • វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២
 • វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២
 • វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២
 • វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២
 • វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២
 • វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២
 • វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២
 • វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២
 • វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២
 • វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២

Property ID : EP-163

Buy $2,300,000 _ Negotiate - Villa
221 Sqm 8 Bedrooms 8 Bathrooms Print

វីឡាលក់ នៅសង្កាត់ ទួល ទំពូងទី២ | Villa for sale in Sangkat Toul Tum pong ti 2.
តម្លៃ | Price : 2,300,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ទួលទំពូងទី២ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 18m x 24m
ទំហំដី | Land Size : 13m x 17m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 8
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 8
ជាន់ទី | Floor : 3
ទិសខាងជើង | Direction : North
ប្លង់រឹង | Hard title
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

12/05/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »