វីឡាសម្រាប់ជួល នៅបុរីឧទ្យានទន្លេបាសាក់

 • វីឡាសម្រាប់ជួល នៅបុរីឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាសម្រាប់ជួល នៅបុរីឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាសម្រាប់ជួល នៅបុរីឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាសម្រាប់ជួល នៅបុរីឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាសម្រាប់ជួល នៅបុរីឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាសម្រាប់ជួល នៅបុរីឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាសម្រាប់ជួល នៅបុរីឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាសម្រាប់ជួល នៅបុរីឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាសម្រាប់ជួល នៅបុរីឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាសម្រាប់ជួល នៅបុរីឧទ្យានទន្លេបាសាក់
 • វីឡាសម្រាប់ជួល នៅបុរីឧទ្យានទន្លេបាសាក់

Property ID : EP-20319

Rent $4,500 / Month - Villa
6 Bedrooms 7 Bathrooms Print

វីឡាសម្រាប់ជួល នៅបុរីឧទ្យានទន្លេបាសាក់ | Villa for Rent in Bassac Garden
-តម្លៃ l Asking for Sale : $4,500 /ខែ (Negotiate)
-បន្ទប់គេង | Bedroom: 6
-បន្ទប់ទឹក | Bathroom: 7
-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ | Living room 1
-មានសម្ភារៈមួយចំនួន | Have some furniture
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
015 777 586 (Smart) (ខ្មែរ,ไทย)
061 777 586 (Cellcard) (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (Cellcard) (English,中文)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

04.06.24

Similar Properties

Translate »