វីឡា (កែង) ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក

 • វីឡា (កែង) ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក
 • វីឡា (កែង) ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក
 • វីឡា (កែង) ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក
 • វីឡា (កែង) ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក
 • វីឡា (កែង) ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក
 • វីឡា (កែង) ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក
 • វីឡា (កែង) ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក
 • វីឡា (កែង) ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក
 • វីឡា (កែង) ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក
 • វីឡា (កែង) ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក
 • វីឡា (កែង) ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក

Property ID : EP-0073

Rent $3,500 / Month - Villa
900 /Month 6 Bedrooms 6 Bathrooms Print

វីឡា (កែង) ជួលនៅខណ្ឌ ទួលគោក | Villa for rent at Khan Toul Kork.
តម្លៃ | Price : 3,500$
បន្ទប់គេង | Bedroom : 6
បន្ទប់ទឹក | Bathroom : 6
ទំហំ | size : 20m x 45m
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

06/09/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »