វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨

 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨
 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨
 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨
 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨
 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨
 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨
 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨
 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨
 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨
 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨
 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨
 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨
 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨
 • វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨

Property ID : EP-056

Rent $3,200 / Month - Villa
351 Sqm 5 Bedrooms 6 Bathrooms Print

វីឡា Jasmine ជួលនៅបុរី ប៉េង ហួត បឹង ស្នោរគម្រាងទី៨ | Jasmine villa for rent in Borey Peng Huoth Boeung Snor project 8.
តម្លៃ | Price : 3,200$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ និរោធន៍ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | House Size : 7.5m x 12m
ទំហំដី | Land Size : 13.5m x 26m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 5
បន្ទប់ទឺក | Bathroom : 6
មានថែមជូនសម្ភារៈពេញ | Include with fully furnished.
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

20/02/2023

Similar Properties

Translate »