សេងមជ្ឈមណ្ឌូលថែទាំរថយន្តបន្ទាន់នៅផ្លូវជាតិ១

  • សេងមជ្ឈមណ្ឌូលថែទាំរថយន្តបន្ទាន់នៅផ្លូវជាតិ១
  • សេងមជ្ឈមណ្ឌូលថែទាំរថយន្តបន្ទាន់នៅផ្លូវជាតិ១
  • សេងមជ្ឈមណ្ឌូលថែទាំរថយន្តបន្ទាន់នៅផ្លូវជាតិ១
  • សេងមជ្ឈមណ្ឌូលថែទាំរថយន្តបន្ទាន់នៅផ្លូវជាតិ១
  • សេងមជ្ឈមណ្ឌូលថែទាំរថយន្តបន្ទាន់នៅផ្លូវជាតិ១
  • photo_2សេងមជ្ឈមណ្ឌូលថែទាំរថយន្តបន្ទាន់នៅផ្លូវជាតិ១023-06-21_09-30-16
  • សេងមជ្ឈមណ្ឌូលថែទាំរថយន្តបន្ទាន់នៅផ្លូវជាតិ១

Property ID : EP-216

Buy $65,000 _ Negotiate - Shop
325 Sqm 1 Garage Print

សេងមជ្ឈមណ្ឌូលថែទាំរថយន្តបន្ទាន់នៅផ្លូវជាតិ១ | Business for sale on National Road 1.
តម្លៃ | Price : 65,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ និរោធ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំ | Size : 13m x 25m
Big car wrapping room with full equipment
✅ Modern coffee room with full equipment
✅ 1 Show room
✅ 1 Office room
✅ 1 Training room
✅ Section for 2 car’s washing
✅ 2 Staff’s bed room ( Male & Female )
✅ 1 Stock room
✅ 1 Kitchen with full kitchen’s tool
✅ 1 Refrigerator
✅ 1 Freezer
✅ 7 Air-Cons
✅ 4 Toilets
💵 Business’s value :
✅ Existing land deposit : 13,200$
✅ Existing stock ( Oil & Wrapping film ) : 5,000$
✅ 4 years contract remaining
✅ Rent fee : 3,300 per month
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

17/06/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »