ហាងជួលនៅផ្លូវ 60m

  • ហាងជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ហាងជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ហាងជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ហាងជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ហាងជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ហាងជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ហាងជួលនៅផ្លូវ 60m
  • ហាងជួលនៅផ្លូវ 60m

Property ID : EP-0113

Rent $700 Sqm - Shop
84 Sqm 1 Bedroom Print

ហាងជួលនៅផ្លូវ 60m | Shop for rent on street 60m.
តម្លៃ | Price : 700$
ទំហំ | size : 7m x 12m
បន្ទប់គេង | Bedroom : 1
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information :
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

27/09/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »