ហាងសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក

  • ហាងសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
  • ហាងសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
  • ហាងសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
  • ហាងសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
  • ហាងសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
  • ហាងសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
  • ហាងសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
  • ហាងសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
  • ហាងសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក
  • ហាងសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក

Property ID : EP-20340

Rent $1,400 / Month - Shop
180 Sqm Print

ហាងសម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់បឹងត្របែក l Shop for rent in Sangkat Boeng Trabaek.
-តម្លៃ | Asking Price: $1,400 /ខែ ចរចា
-ទំហំផ្ទះ l House Size: 7m x 7.8m
-ទំហំដី l Land Size: 180m²
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
015 777 586 (Smart) (ខ្មែរ,ไทย)
061 777 586 (Cellcard) (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (Cellcard) (English,中文)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

12.06.24

Similar Properties

Translate »