ហាង និងផ្ទះ ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១

  • ហាង និងផ្ទះ ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ហាង និងផ្ទះ ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ហាង និងផ្ទះ ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ហាង និងផ្ទះ ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ហាង និងផ្ទះ ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១
  • ហាង និងផ្ទះ ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១

Property ID : EP-0072

Rent $5,000 /Month - House, Shop
680 Sqm Print

ហាង និងផ្ទះ ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកេងកងទី១ | Shop and house​​​ for rent in Sangkat Beoung Keng Kong ti 1.
តម្លៃ | Price : 5,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌ បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំផ្ទះ | Size : 18m x 29m
ទំហំដី | Size : 20m x 34m
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

06/09/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »