ហាង សម្រាប់សេង នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅ

  • ហាង សម្រាប់សេង នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅ
  • ហាង សម្រាប់សេង នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅ
  • ហាង សម្រាប់សេង នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅ
  • ហាង សម្រាប់សេង នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅ
  • ហាង សម្រាប់សេង នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅ
  • ហាង សម្រាប់សេង នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅ
  • ហាង សម្រាប់សេង នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅ

Property ID : EP-20306

Rent $1,500 / Month - Shop
300 Sqm Print

ហាង សម្រាប់សេង នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅ l Shop for Resale in Sangkat Chbar Ampov
-តម្លៃជួលហាងឆ្នាំទី01 | Rent shop for 1st : $1,500 /ខែ
-តម្លៃជួលហាងឆ្នាំទី02-05 | Rent shop for 2nd up: $2,000 /ខែ
-លុយកក់| Deposit: $7,500
-ទំហំដី l Land Size: 10m x 30m
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
015 777 586 (Smart) (ខ្មែរ,ไทย)
061 777 586 (Cellcard) (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (Cellcard) (English,中文)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

01.06.24

Similar Properties

Translate »