អគារការិយាល័យជួលនៅខណ្ឌទួលគោក

  • អគារការិយាល័យជួលនៅខណ្ឌទួលគោក
  • អគារការិយាល័យជួលនៅខណ្ឌទួលគោក
  • អគារការិយាល័យជួលនៅខណ្ឌទួលគោក
  • អគារការិយាល័យជួលនៅខណ្ឌទួលគោក

Property ID : EP-03998

Rent $9,500 / Month - Building
717.5 Sqm 1 Garage Print

អគារការិយាល័យជួលនៅខណ្ឌទួលគោក | Office Building for rent at Khan Touk Kork.
តម្លៃ | Price : 9,500$
ទំហំអគារ | Size : 20.5m x 16m
ទំហំដី | Size : 20.5m x 35m
មាន ៣ជាន់ | Floor : 3
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

12/01/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »