អគារពាណិជ្ជកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី២

  • អគារពាណិជ្ជកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី២
  • អគារពាណិជ្ជកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី២
  • អគារពាណិជ្ជកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី២
  • អគារពាណិជ្ជកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី២
  • អគារពាណិជ្ជកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី២
  • អគារពាណិជ្ជកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី២
  • អគារពាណិជ្ជកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី២
  • អគារពាណិជ្ជកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី២
  • អគារពាណិជ្ជកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី២

Property ID : EP-185

Buy, Rent $9,000 /4500000 - Building
183.75 Sqm 40 Bedrooms 1 Garage Print

អគារពាណិជ្ជកម្ម លក់ឬជួលនៅសង្កាត់ ទួលទំពូងទី២ | Building for sale or rent at Sangkat Toul Tompong ti2.
តម្លៃជួល | Price rent : 9,000$
តម្លៃលក់ | Price sale : 4,500,000$
ទីតាំង | Location : សង្កាត់ ទួលទំពូងទី២ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំហំដី |Land Size : 183.75 Sqm
ទំហំអគារ | Building Size : 10.5m x 17.5m
ជាន់ទី១៥.៥ | Floor : 11.5
បន្ទប់ | Room : 40
មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ជណ្ដើរយន្ត១ | Have include with Air Conditioned, Elevator.
ប្លង់រឹង | Hard title
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម | For more information:
061 777 586 (Callcard)
015 777 586 (Smart)
099 879 168 (Callcard)
ឬ អុីមែល | Gmail : [email protected]
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

30/05/2023

Agent Mrs. Sophea Chhen

Sophea Chhen is Sale Manager Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) 099 879 168 (ខ្មែរ)
Know More

Similar Properties

Translate »