អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក

 • អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក
 • អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក
 • អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក
 • អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក
 • អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក
 • អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក
 • អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក
 • អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក
 • អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក
 • អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក
 • អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក
 • អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក
 • អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក

Property ID : EP-20375

Rent $35,000 _ Negotiate - Building
500 Sqm 92 Bedrooms Print

អគារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល នៅសង្កាត់ទំនប់ទឹក l Building for Rent in Sangkat Tumnob Tuek
-តម្លៃ | Asking Price: $35,000 /ខែ negotiate
-ទំហំអគារ l Building Size: 432m²
-ទំហំដី l Land Size: 500m²
-បន្ទប់ | Rooms: 92
-ជណ្ដើរយន្ដ | Elevator: 01
សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត | Detail information
015 777 586 (Smart) (ខ្មែរ,ไทย)
061 777 586 (Cellcard) (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (Cellcard) (English,中文)
ឬ អុីមែល | Gmail : info.epiagency@gmail.com
វេបសាយ ​| Website: easypropertyrealty.com
តេឡេក្រាម | Telegram : https://t.me/+0s14dsAQQAU0NjJl
ហ្វេសបុក | Facebook:
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ | Thanks
@Sophea

01.07.24

Similar Properties

Translate »