វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2

 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
 • វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2

Property ID : EP-02744

Rent $6,000 /Month - Villa
330 Sqm 10 Bedrooms 10 Bathrooms 1 Garage Print

វីឡាសំរាប់ជួលនៅសង្កាត់ បឹងកក់2
– តម្លៃ : 6,000$ /ខែ
– ទីតាំង: សង្កាត់ បឹងកក់2 ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
– បន្ទប់គេង : 10
– បន្ទប់ទឹក : 10
– ផ្ទះបាយ : 1
– ទំហំ : 15m​ × 22m
– ទិស : ជើង
– ពិពណ៍នា: ​ផ្ទះវីឡានេះ មានទីតាំងល្អស្ថិតក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន សម្បូរមនុស្សរស់នៅ ជិតផ្សារ មន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន និង កន្លែងផ្សេងទៀត ដែលផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួលសំរាប់លោកអ្នកក្នុងការរស់នៅ ​បើកជាការិយាល័យសំរាប់ធ្វើការជាដើម។ ជាពិសេសមានបន្ថែមជូនសម្ភារៈមួយចំនួន។
សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង់លេខទូរស័ព្ទ ៖
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
ឬ អុីមែល : [email protected]
វេបសាយ​ : easypropertyrealty.com
ហ្វេសបុក :
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
សូមអរគុណ
@ Dalin

Villa for rent Sangkat Boueng Kok
– Pric : 6,000$/ Month
– Location : Sangkat Boueng Kok2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh.
– Bedroom : 10
– Bathroom : 10
– Living room : 1
– Land Size : 15m​ × 22m
– Direction : North
– Description : This villa has good located in downtown area, there are a lot of people living around there, and it close to market, hospital, schools, and others places which easy for living, making an office. Especially include with some furniture.
For more information please call :
061 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
015 777 586 (ខ្មែរ,ไทย)
099 879 168 (English,中文)
or Email : [email protected]
Website : easypropertyrealty.com
Facebook :
– Easy Property for Sale
– Easy Property for Rent
– Commercial Property for Rent and Sale
Thanks
@ Dalin

Agent Sodalin ke

Sodalin Ke is Sale Agent Tel : 061 777 586  (ខ្មែរ, ไทย) / 015 777 586 (ខ្មែរ, ไทย) / 099 879 168 (English,中文)
Know More

Similar Properties

Translate »